Nezařazené

Erektilní dysfunkce

K erekci dochází díky signálu, vyslanému z mozku prostřednictvím míchy a nervů. Příčinou tohoto signálu je nejčastěji vizuální, dotykový nebo akustický vjem, který stimuluje příslušná mozková centra. Rozšíří se tepny a topořivá tělíska penisu se naplní díky zvýšenému krevnímu zásobení. Současně s tím se přiměřeně omezí žilní odtok krve, ta v topořivých tělískách zůstává a dochází tak k postupnému tuhnutí penisu. Dojde-li k tomu, že kterákoli část tohoto reflexu selhává a erekce není dostatečná nebo žádná, hovoříme o erektilní dysfunkci.muž deska svaly
Příčin poruchy erekce může být mnoho, někdy se jich sejde více najednou. V nejčastějších případech je příčinou nedostatečné rozšíření cév, které je většinou provázeno různými nemocemi, typicky se jedná o cukrovku a aterosklerózu, kdy dochází k zúžení cév. Z rizikových faktorů jsou dalšími zvýšený krevní tlak a obezita. Všechny uvedené faktory jsou spojeny s cévními poruchami.
Významným a mnohdy opomíjeným faktorem je psychika. Stává se, že má-li někdo příliš velká očekávání nebo se příliš koncentruje, erekce se prostě nedostaví. Stejně tak je velkým strašákem i strach z opětovného selhání, navíc někdy podpořený nepříliš povzbudivými slovy partnerky. Důsledkem pak je snížená frekvence sexuální aktivity a může vznikat začarovaný kruh. Neméně hrozivý je i stres jako takový, způsobený například rodinnými, pracovními nebo finančními problémy. Téměř čtvrtinu problémů s erekcí má podle odhadů na svědomí kouření a nadměrné požívání alkoholických nápojů.srdce láska muž
Je několik možností, jak potíže s poruchami erekce řešit. Jasně nejlepší je prevence, když se však již obtíže dostaví, jsou v zásadě čtyři možnosti. První z nich je zvýšení přítoku krve do topořivých těles prostřednictvím tablet typu Viagra nebo Kamagra 100, pod dohledem lékaře. Jsou-li tablety neúčinné, aplikuje si pacient injekce sám přímo do topořivých těles, nežádoucím účinkem však je dlouhodobá erekce. Pro někoho je vhodnou možností použití vakuové pumpy a jako poslední možnost se uvádí penilní protéza.