Nezařazené

Pečovatelská služba jako možnost důstojně prožívat stáří

Pokud jsme ještě nyní v aktivním věku, pracujeme, příliš se stářím nezabýváme, není na to čas, nebo je nám to nepříjemné. Pravděpodobně však má každý ve svém okolí nějakého seniora a tedy ví, co sebou stáří přináší. Často jsou to zdravotní problémy, omezení v hybnosti, úbytek fyzických sil, izolace, osamění.
žlutá igelitka
Sociální služby dnes nabízejí celkem širokou škálu pomoci seniorům, jedná se například o domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, stacionáře. Existuje však spousta osob, které nechtějí na stáří opouštět svůj byt či dům, nechtějí se stěhovat a měnit prostředí, je jim totiž dobře tam, kde jsou. Pokud však již nezvládají některé úkony péče o domácnost nebo o svou osobu, je vhodné zajistit pro ně pomoc.

Řešením může být pečovatelská služba
Jedná se o terénní sociální službu, která je určena starým nebo zdravotně postiženým osobám, které právě nejsou schopny vykonávat veškeré činnosti ve své domácnosti, případně činnosti spojené s péčí o sebe. Cílem je ono setrvání seniora v jeho přirozeném prostředí s uchováním vazeb a kontaktů, které aktuálně má.

Jaké služby je tedy možné požadovat?
·         pečovatelská služba zahrnuje především pomoc s úklidem domácnosti, donáškou nákupu, rozvoz obědů, dále pomoc při přípravě stravy, při osobní hygieně a dalších úkonech péče o osobu
·         mimo jiné doprovázejí pracovníci pečovatelské služby, v případě potřeby, seniora na úřad, nebo k lékaři
·         některé pečovatelské služby nabízejí praní a žehlení prádla, kosmetické či masérské služby, nebo přepravu osoby například na návštěvu ke svým blízkým
·         obecně lze říci, že kromě praktické pomoci, zprostředkovávají seniorovi také kontakt s vnějším prostředím, zajišťují mu jakýsi režim, a také na něj dohlížejí, kontrolují, zda je v pořádku.
Jak konkrétně o službu žádat je možno zjistit u konkrétních poskytovatelů, případně na sociálních odborech obecních úřadů.
ošetřovatelka starce
Služba je hrazena dle stanovených ceníků za jednotlivé úkony. Senioři, kteří tuto službu potřebují, si mohou vyřídit na příslušném úřadu práce příspěvek na péči, kterým lze tyto náklady částečně nebo zcela pokrýt. Každá pečovatelská služba má také sociálního pracovníka, který žádost o službu se seniorem nebo jeho příbuznými vyřídí a se všemi podrobnostmi a možnostmi je seznámí.