Společnosti

Ubytování Valtice nedaleko barokního zámeckého areálu


LichtenÅ¡tejnové byli významným Å¡lechtickým rodem, který po sobÄ› zanechal na území ÄŒeska Å™adu pÅ™ekrásných památek. Jednou z nich je i zámek Valtice. V místech souÄasného zámku stála kdysi gotická pevnost, která byla souÄástí hraniÄního strážního systému, a již koncem 14. století se jí LichtenÅ¡tejnové zmocnili, aby ji postupnÄ› pÅ™estavovali na honosné sídlo svého panství. Na naÅ¡em území působili pÅ™ibližnÄ› pÄ›t set let, až do konce druhé svÄ›tové války, kdy jim byl veÅ¡kerý majetek zkonfiskován a pÅ™ipadl státu.

Mikulovský zámek

Nejvíce majetku získali Lichtenštejnové v pobělohorské době

Gotický kamenný hrad byl nejprve od základů pÅ™estavÄ›n na renesanÄní zámek a stal se sídelním centrem panství. NejvÄ›tší expanzi zažívali LichtenÅ¡tejnové v dobÄ› stavovského povstání a pobÄ›lohorské dobÄ›, byli totiž na stranÄ› Habsburků a bylo jim umožnÄ›no výhodnÄ› zakoupit zkonfiskovaný majetek Äeských stavů, z nichž mnozí byli popraveni na StaromÄ›stském námÄ›stí v Praze.

pohled na Mikulov

Zásluhy na dneÅ¡ní podobÄ› valtického zámku má Karel Eusebius a jeho syn Jan Adam OndÅ™ej, renesanÄní tvář objektu postupnÄ› mÄ›nili do podoby manýrismu a vrcholného baroka s pomocí italských architektů, která byla dokonÄena až v první polovinÄ› 18. století. SouÄástí zámeckého areálu byla také zahrada, původnÄ› pozdnÄ› barokní a pozdÄ›ji pozmÄ›nÄ›ná do vzhledu krajinného parku v duchu romantismu, který vÅ¡ak LichtenÅ¡tejnové pÅ™ekonali rozsáhlým krajinným územím, jež dnes nazýváme Lednicko-valtický areál. Zámek Valtice je dnes spolu s ostatními památkami BÅ™eclavska zapsán na seznam svÄ›tového dÄ›dictví UNESCO.

Valtice jsou ovšem také vinařským centrem a tak je možné využít nabídku ubytování Lednice Valtice a prohlídku zámeckého areálu i s degustací vín. Výhodná je i geografická poloha blízko státních hranic s Rakouskem a se Slovenskem, pobyt si můžete okořenit návštěvou Vídně a Bratislavy a využít i cyklistických tras, které vedou převážně v rovinatém terénu v údolí Dyje a podél toku Dunaje.