Nezařazené

Lamzac ako životný štýl


Dobrodružné povahy toho každý rok veľa zažijú. Mnohokrát aj za cenu pohodlia, ale napriek tomu by tento život nemenili. PreÄo by mali? Pohodlie príde za nimi! Lamzac bude novou najobľúbenejÅ¡ou ÄasÅ¥ou batožiny. Nechýba na turistikách, pri ležaní na pláži, ba aj na snehu pri lyžovaní, keÄ si chcete vypiÅ¥ Äaj a nie je miesto na sedenie.

Spravte si pohodlie v momente

KeÄ si Älovek potrebuje oddýchnuÅ¥, hľadá pohodlie hneÄ. Doma to znamená, že sa zvalí do postele alebo na pohovu, no keÄ niÄ z toho vonku nemá? Má vyÅ¥ahovaÅ¥ karimatku Äi nafukovaÄku a zaÄaÅ¥ fúkaÅ¥? Aj tak ju na zem nepoloží bez tej karimatky, ktorá ochráni tenkú nafukovaÄku pred ostrejšími predmetmi zo zeme. No nie je to na nervy? ÄŒo najmenej vecí do batožiny získate tak, že vyberiete len to najlepÅ¡ie a najnutnejÅ¡ie. A lazy bag tieto kritériá spĺňa do bodky! Máte v ňom sedaÄku, posteľ a dokonca aj pevnú nafukovaÄku na vodu, ktorá vám poslúži ako maliÄká loÄka. Z tejto nespadnete ako z lacnej nafukovaÄky na vodu! Pripravené posedenie máte vÄaka revoluÄnému spôsobu plnenia okamžite!