Technika

Jaké výhody a nevýhody mají chytré domácnosti


Říká se, že pokrok nezastavíme. A to platí i v technice. Neustále se na nás hrnou stále nové a lepší technologie, a to, co bylo jeÅ¡tÄ› vÄera horkou novinkou, patří dnes již pomalu do muzea. Je vÅ¡ak pravdou, že jen málokteré z nich se skuteÄnÄ› uchytí.

 

Jednou z tÄ›ch, kterým se to, jak se zdá, podaÅ™ilo, jsou i chytré domácnosti. Ty si poÅ™izuje stále více lidí, a jejich poÄet bude s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností stále stoupat. Oceňuje se totiž její pohodlnost a úÄelnost.

 

řízení chytré domácnosti

 

Ve skuteÄnosti to neznamená nic víc, než propojení vÅ¡ech elektronických přístrojů pomocí internetu a jejich ovládání aplikací z mobilního telefonu. Tak si můžete jednoduÅ¡e zapnout topení tak, abyste mÄ›li doma příjemnÄ›, až pÅ™ijdete z práce, avÅ¡ak abyste zbyteÄnÄ› netopili celý den. StejnÄ› tak můžete zapnout praÄku, myÄku nádobí Äi vysavaÄ.

 

Je to samozÅ™ejmÄ› velice úÄelné – dveÅ™e se vám otevÅ™ou automaticky pÅ™i příchodu domů, a zde se nemusíte již prakticky o nic starat. A je pravdÄ›podobné, že s postupujícím pokrokem budou možnosti chytré domácnosti stále vÄ›tší.

 

i toto je souÄást chytré domácnosti

 

Zde vÅ¡ak musíme poznamenat, že podobnÄ› jako vÅ¡e ostatní, i zde se najdou urÄitá negativa, o kterých je dobré vÄ›dÄ›t. V první Å™adÄ› je zde fakt, že přístroje nezaregistrují, pokud je nÄ›co v nepořádku. Když například zapnete myÄku a budete tam mít Å¡patnÄ› naskládané nádobí, rozhodnÄ› upozornÄ›ní nedostanete. Nebo když ráno například rozlijete kávu a zapne se vysavaÄ â€“ kávovou sedlinu budete sbírat po celém bytÄ›.

 

Pak je tu také vÅ¡eobecné nebezpeÄí spojené s propojením pÅ™es internet, tedy to, že se vám takto může do domu kdokoliv nabourat. I pÅ™es implementované zabezpeÄovací systémy existují hackeÅ™i, kteří si s nimi umí poradit. Je tedy otázkou, zda chcete svou domácnost vystavovat takovému nebezpeÄí.

 

Je pochopitelné, že tato technologie má i v dnešní době své mouchy. Usilovně se však pracuje na jejich odstranění. Až se to podaří, stanou se chytré domácnosti standardem.