Auto moto

Proč lidé dávají přednost spíše osobní než veřejné dopravě


Na rozdíl od některých jiných zemí je u nás veřejná hromadná doprava na poměrně dobré úrovni, zvláště pak ta autobusová. Je tedy s podivem, že i přesto dávají lidé přednost té osobní, zvláště když si uvědomíme, že autobusy jsou z dlouhodobého hlediska levnější.

 

Vzhledem k dneÅ¡ní ekonomické situaci by se dalo Äekat, že lidé budou ménÄ› využívat vlastní automobily, a budou spíše tíhnout k hromadné dopravÄ›, aby uÅ¡etÅ™ili co nejvíc penÄ›z. To se vÅ¡ak nedÄ›je – žádný viditelný odklon od osobních aut se nekoná. A je pravdou, že k tomu existují pomÄ›rnÄ› dobré důvody.

 

běžný autobus

 

Jedním z nich je pohodlí. V osobním autÄ› je pÅ™eci jen víc místa, navíc se tam nemusíme maÄkat s ostatními. Také nevadí, pokud máme sebou vÄ›tší zavazadla – můžeme si je klidnÄ› dát do kufru. Také muziku si můžeme pustit, jakou chceme, a nemusíme dávat pozor, abychom příliÅ¡ neruÅ¡ili ostatní cestující. Ve vlastním autÄ› můžeme i jíst, pít Äi kouÅ™it, což je v autobusech přísnÄ› zakázáno.

 

Výhodou také je, že se nemusíme spoléhat na jízdní řád Äi se obávat, zda nebude mít zrovna náš spoj zpoždÄ›ní. Pokud bychom navíc museli pÅ™esedat, bylo by to jeÅ¡tÄ› nároÄnÄ›jší, neboÅ¥ bychom nyní záviseli na tom, že oba dva dopravci dojedou vÄas. A vÅ¡ichni víme, že na to se příliÅ¡ spoléhat nedá.

 

silnice plná aut

 

Pokud máme osobní automobil, nemusíme ani Å™eÅ¡it cestu od zastávky na dané místo. Můžeme zaparkovat pomÄ›rnÄ› blízko svému cíli, Äímž uÅ¡etříme další Äas. To se hodí, zvláštÄ› pokud pospícháme, případnÄ› sebou máme objemné zavazadlo.

 

V neposlední Å™adÄ› taky můžeme vyrazit, kdy potÅ™ebujeme. Nejsme tedy závislí na jízdním řádu a na tom, jak Äasto zajíždí zrovna k nám. To oceníme zejména ve chvíli, kdy bydlíme na malé vesniÄce, kam autobusy jezdí jen minimálnÄ›.

 

Co by se s tím dalo udÄ›lat? Nejlepším Å™eÅ¡ením by bylo posílit linky hromadné dopravy, ovÅ¡em k tomu není příliÅ¡ vůle. Zdá se tedy, že v souÄasné dobÄ› se nic nezmÄ›ní.